X_X ‰

drink.lol je trenutno pijan.
stran pa že teče v testnem okolju na dev.drink.lol


Izračun opitosti (BAC)

   Aplikacija izračunava BAC (ang. Blood Alcohol Cocentration) na podlagi količine etanola (od tukaj naprej EtOH) in (i) porazdelitve tega v telesu v odvisnosti od parametrov (masa, višina, spol in starost). Podatke za izračun tega pa dobim iz dveh procesov; (ii) absorpcije EtOH iz želodca v kri in (iii) presnove EtOH.

   (i) Porazdelitev EtOH v telesu ni čisto trivialna, kar je že leta 1932 objavil E. M. P. Widmark, saj je EtOH relativno polarna molekula in se zato raje zadržuje v polarnih medijih (npr. kri) in nerada v nepolarnih (npr. maščoba). Tako lahko takoj dojamem, da bosta človeka, ki imata enako maso in količino EtOH v telesu ter drugačen odstotek maščobe, imela v krvi različno koncentracijo EtOH; tisti z več maščobe bo imel večjo količino EtOH v krvi! Tako koncentracija EtOH ni le razmerje med količino absorbiranega EtOH in mase, pač pa je potrebno uporabiti EtOH dostopno maso, ki jo je Widmark zapisal kot produkt mase in t.i. Widmarkovega faktorja ρ, katerega je določil za moške 0.68 ± 0.17 in 0.55 ± 0.11. za ženske. Koncentracija EtOH se tako izračuna za dano maso absorbiranega in še ne presnovljenega EtOH po dani enačbi.

   EtOH kot družbeno sprejemljive in najbolj razširjene droge pa ni preučeval le Widmark, ampak tudi njegovi nasledniki (Watson, Forrest, Seidl, Ulrich, Cramer in Zink), ki so poizkusili vsak po svoje čim boljše izpeljati enačbe Widmarkovega faktorja ρ. Aplikacija glede na parametre (masa, teža, starost, spol in BMI – izračunan iz mase in višine) izračuna faktor po vseh od prej omenjenih avtorjev in vzame povprečje, kar je najboljše možno povprečje glede na trenutno opravljene študije.

    (ii) Absorpcija EtOH iz želodca v kri, sledi reakcijskemu zakonu prvega reda analogno kot poteka npr. razpad radioaktivnega jedra ali izločanje veliko substanc iz telesa.

   Z rešitvijo enostavne diferencialne enačbe lahko ob poznani začetni količini EtOH v želodcu in poznanem razpolovnem času oz. v tem primeru biološkem razpolovnem času t1/2 ali konstanti absorpcije k izračunam količino EtOH v krvi ob katerem koli času t.


   Povprečna konstanta k za polni želodec je bila eksperimentalno določena na 6,5 h-1 in za praznega na 2,3 h-1. Ta parameter uporabnik aplikacije nastavi na vrhu v zavihtku "[MENU_T]", ko pove koliko je jedel. Ob napačni oceni je lahko prisotna negativna sistematična napaka, kar res ne bi bilo kul (če bi aplikacija kazala da si pijan manj kot dejansko si), vendar strahu zato ni več po doseženem maksimumu absorpcije (takrat je lahko prisotna kvečjemu pozitivna sistematična napaka tega prispevka, kar ni tako bad). Da se izognem negativni sistematični napaki, aplikacija kaže kako dolgo bo absorpcija tekla, ko pa se le-ta izteče, pa bo napaka tega prispevka kvečjemu pozitivna. Graf prikazuje absorbcijo EtOH iz želodca v kri za moje parametre ob popitem enem vlkem pivu za skrajna primera; rumeno – prazen želodec in modro – polni želodec.

   (iii) Presnova EtOH sledi Michaelis-Mentenini kinetiki. Hitrost take presnove podaja Michaelis-Mentenina enačba.

   Aplikacija pa presnove ne računa po tej enačbi, saj se enačba poenostavi v reakcijski zakon ničtega reda, ko je koncentracija EtOH [BAC] veliko večja od Michaelis-Mentenine konstante Km, kar v biološkem sistemu lahko razumem kot da so vsi encimi (etanol dehidrogenaze) nasičene z EtOH. To drži za koncentracije EtOH, ki so večje od 0,15-0,20 ‰.

   Iz vsakega od grafov lahko vidim, da je zame takšna koncentracija dosežena manj kot po 5. minutah od zaužitja prvega piva, moram pa se zavedati, da sem pivo pil že preden sem ga vnesel in da aplikacija, zaradi kač, začne presnovo računati šele 120 sekund po popiti pijači, da kompenzira negativno napako s pozitivno sistematsko napako. Ko grafu od prej dodam poenostavljeno presnovo po 120 sekundah, dobim naslednjih graf, za skrajna primera; zeleno – prazen želodec in oranžno – polni želodec.

   Naslednja grafa pa prikazujeta enak izračun zame za večer v katerem sem v treh urah spil 3 vlke pive za skrajna primera; vijolčno – prazen želodec in rdeče – polni želodec. Iz teh se tudi lepo vidi, kako se napaka, ki je posledica absorpcije EtOH ne pozna dolgoročno, saj dolgoročno ni pomembno koliko sem jedel, je pa od tega odvisno, kakšen bo maksimum opitosti.

E. M. P. Widmark, Urban und Schwarzenberg 1932.
P. E. Watson, I. D. Watson, R. D. Batt, J. Stud. Alcohol 1981, 42, 7.
A. R. W. Forrest, J. Forensic Sci. Soc., 1986, 26, 249.
R. G. Gullberg, A. W. Jones, Forensic Sci. Int., 1994, 69, 119.
A. D. Barbour, Sci. Justice, 2001, 41, 53.
D. Zuba, W. Piekoszewski, Institute of Forensic Research, 2004.
D. Posey, A. Mozayani, Forensic Sci. Med. Pathol., 2007, 3, 33.
J. Searle, Med. Sci. Law, 2015, 55, 58.
D. M. Cowan, J. R. Maskrey, E. S. Fung, T. A. Woods, L. M. Stabryla, P. K. Scott, B. L. Finley, Regul. Toxicol. Pharmacol., 2016, 78, 24.


Razvijalec

   Sem študent magisterija biokemije na UL FKKT, diplomiral sem iz kemije na UL FKKT (prvi letnik sem naredil na UM FKKT, diplomo in nekatere magistrske predmete pa na FU Berlin). V osnovni in srednji šoli sem se veliko ukvarjal s programiranjem (in si nekaj časa tako služil kruh). Stran sem naredil na začetku ker mi je bil dolg čas 1.1.2018, potem pa se mi je zdelo super, ker bi lahko folk šel vem in se lih prav napil, ne pa zakomiral. Stran je zastonj in vedno bo, ker mi grejo reklame na k****. Ker pa sem praviloma broke in imam s to stranjo samo strošek in zapravljam čas, te bom prosil, da boš , ko boš bogat (al neki) neki malega doniral, če se ti zdi stran kul in ti dnar hodi odveč. :D PEACE!

   Predlogi so zelo dobrodošli ;) :) this.is.i@hotmail.com

Čisto vsega pa nisem naredil sam! Posebna zahvala gre:
   Niku Rusu, ki je in še vedno stran testira za BUG-e in jo konstantno promovira.
   Dvojčka Cvetko, ki počneta podobno in ob navdihu katerih sem naredil Party Mod, ki je v bistvu edina zanimiva funkcija strani. O:)
   Ostalim prijateljem, ki jim najedam z drink.lol

Jaz dip. Kemik (UN)